Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

 

Data: 24.05. – 26.05. 2023.

Miejsce: Wydział Polonistyki, sala 42, ul. Gołębia 16, sala 21, ul. Gołębia 20, Strefa Studencka, sala konferencyjna, ul. św. Anny 6.

 

Naprawdę dziwi, że choroba nie zajęła wraz z miłością, orężem i zazdrością miejsca pośród głównych tematów literatury. Wszak o grypie można by napisać całe powieści, poematy epickie o tyfusie, ody do zapalenia płuc, liryki poświęcone bólowi zębów.

 

Diagnoza postawiona przez Virginię Woolf w eseju O chorowaniu stanowi inspirację  dla badaczek i badaczy podejmujących namysł nad kulturowym fenomenem choroby, choć jednocześnie nie wydaje się w pełni słuszna. Nie ulega wątpliwości, że choroba od dawna była bohaterką literacką, generatorką rozmaitych metafor i opowieści. Doświadczenie choroby jako uniwersalne i wszechobecne, rozpatrywane jest na gruncie rozmaitych dyscyplin: medycyny, biologii, filozofii, socjologii, religii, antropologii kulturowej. Choroba podlega nie tylko biomedycznej, lecz także kulturowo-literackiej dyskursywizacji, wiąże się z poszukiwaniem adekwatnego wobec niej języka. W obrębie współczesnej humanistyki wyraźne jest zainteresowanie rozmaitymi gatunkami piśmiennictwa autobiograficznego, skoncentrowanymi na chorobie, jak i dotkniętym chorobą, piszącym podmiotem, dokonującym pod wpływem psychosomatycznego cierpienia reorientacji własnej tożsamości. Podążając tropem spostrzeżeń Virginii Woolf  pragniemy podjąć refleksję nad twórczym wymiarem choroby w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze”, która odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023.

 

Organizatorzy:                                                                    Rada Naukowa Konferencji:

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ,           Prof. dr hab. Anna Łebkowska

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych,          dr hab. Anna Pekaniec

Katedra Teorii Literatury,                                                      dr Iwona Boruszkowska

Pracownia Badań Biografii i Autobiografii                             dr Joanna Szewczyk (Przewodnicząca)

Pliki do pobrania
png
Program konferencji do pobrania