Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

 

Data: 24.05. – 26.05. 2023.

Miejsce: Wydział Polonistyki, sala 42, ul. Gołębia 16, sala 21, ul. Gołębia 20, Strefa Studencka, sala konferencyjna, ul. św. Anny 6.

 

Naprawdę dziwi, że choroba nie zajęła wraz z miłością, orężem i zazdrością miejsca pośród głównych tematów literatury. Wszak o grypie można by napisać całe powieści, poematy epickie o tyfusie, ody do zapalenia płuc, liryki poświęcone bólowi zębów.

 

Diagnoza postawiona przez Virginię Woolf w eseju O chorowaniu stanowi inspirację  dla badaczek i badaczy podejmujących namysł nad kulturowym fenomenem choroby, choć jednocześnie nie wydaje się w pełni słuszna. Nie ulega wątpliwości, że choroba od dawna była bohaterką literacką, generatorką rozmaitych metafor i opowieści. Doświadczenie choroby jako uniwersalne i wszechobecne, rozpatrywane jest na gruncie rozmaitych dyscyplin: medycyny, biologii, filozofii, socjologii, religii, antropologii kulturowej. Choroba podlega nie tylko biomedycznej, lecz także kulturowo-literackiej dyskursywizacji, wiąże się z poszukiwaniem adekwatnego wobec niej języka. W obrębie współczesnej humanistyki wyraźne jest zainteresowanie rozmaitymi gatunkami piśmiennictwa autobiograficznego, skoncentrowanymi na chorobie, jak i dotkniętym chorobą, piszącym podmiotem, dokonującym pod wpływem psychosomatycznego cierpienia reorientacji własnej tożsamości. Podążając tropem spostrzeżeń Virginii Woolf  pragniemy podjąć refleksję nad twórczym wymiarem choroby w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze”, która odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023.

 

Organizatorzy:                                                                    Rada Naukowa Konferencji:

Koło Naukowe Antropologów Literatury i Kultury UJ,           Prof. dr hab. Anna Łebkowska

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych,          dr hab. Anna Pekaniec

Katedra Teorii Literatury,                                                      dr Iwona Boruszkowska

Pracownia Badań Biografii i Autobiografii                             dr Joanna Szewczyk (Przewodnicząca)

Pliki do pobrania
png
Program konferencji do pobrania