Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego

Joanna Szewczyk, Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Toruń: Wydawnictwo UMK 2017.

 

Prezentowana książka stanowi próbę odczytania alternatywnych historii kobiet w pięciu najwybitniejszych powieściach Teodora Parnickiego. Zawarte w niej interpretacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych na gruncie literaturoznawstwa, teorii historiografii, szczególnie zaś  antropologii  i feministycznej krytyki literackiej. Studium ma na celu odsłonięcie innego wymiaru powieściopisarstwa Teodora Parnickiego, ukazanie genderowej wrażliwości autora Nowej Baśni, niejednokrotnie antycypującego w swej twórczości przemiany zachodzące na gruncie ponowoczesnej teorii historiografii.

Przedstawione analizy koncentrują się między innymi wokół zagadnień mitologii kobiecości, genealogii matrylineralnej, cielesności (w) historii oraz płci, traktowanej jako istotny komponent kreowania narracji historycznej. Książka podejmuje również namysł nad relacją łączącą historię, mit i literaturę w powieściach Teodora Parnickiego oraz proponuje spojrzenie na jego twórczość z innej perspektywy, uwzględniając płeć doświadczenia historycznego, stawiającej w centrum zainteresowania postaci kobiet będących aktywnymi kreatorkami rzeczywistości oraz innych kulturowo i etnicznie, sytuujących się na marginesie Wielkiej Historii.

Informacje o książce na stronie wydawnictwa