Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obmyślanie Dwudziestolecia na nowo. Dziedzictwo Drugiej Rzeczpospoli-tej po r. 1989

Obmyślanie Dwudziestolecia na nowo. Dziedzictwo Drugiej Rzeczpospoli-tej po r. 1989

Zapraszamy na konferencję  Obmyślanie Dwudziestolecia na nowo. Dziedzictwo Drugiej Rzeczpospolitej  po r. 1989 zorganizowaną w ramach grantu „grupy robocze” POB HERITAGE IDUJ. Punktem wyjścia dla naszych badań była  zintensyfikowana w ciągu ostatnich ponad 30 lat obecność Dwudziestolecia, widoczna zwłaszcza w sztuce, literaturze, filmie, teatrze, plastyce, muzyce, praktykach wystawienniczych i kulturze – m. in. popularnej. W sposobach wytwarzania reprezentacji tej epoki splatają się: afektywna pamięć i ideologiczna krytyka, inwencja i nastawienie rekonstrukcyjne, dekonstruowanie bądź też odwrotnie potwierdzanie istniejących stereotypów, wielowersyjność, a także przekształcanie namysłu nad modernizmem. Wystąpienia konferencyjne koncentrują się również na zainteresowaniu czasami II Rzeczpospolitej widocznym w naukach humanistycznych, zwłaszcza w historii, badaniach literackich i językoznawczych. W mniejszym stopniu zajmuje nas polityczny i społeczny wymiar tego zjawiska, choć zdajemy sobie sprawę z jego znaczenia.

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. na platformie Zoom. Godzina rozpoczęcia 9:30.  

Link do spotkania 

Identyfikator spotkania: 843 3919 8609

Kod dostępu: 458014

 

                                               Anna Łebkowska, Eugenia Prokop-Janiec

Program Konferencji

 

9:30–9:45 Otwarcie konferencji przez Prodziekana Wydziału Polonistyki dr hab. Tomasza Bilczewskiego, prof. UJ

9:45–10:15 Anna Łebkowska, Eugenia Prokop-Janiec Obmyślanie Dwudziestolecia na nowo. Dziedzictwo Drugiej Rzeczpospolitej po roku 1989 – wstępne rozpoznania

10:15-10:45 Andrzej Chojnowski Druga Rzeczpospolita – autoportret

10:45–11:15 Renata Przybylska II Rzeczpospolita i feminatywa

11:15–11:45 Katarzyna Fazan Dwudziestolecie teatralne od-nowa. (Demontaże i rewizje na przykładzie Sprawy Dantona z 2008 roku)

11:45–12:15 Katarzyna Czajka-Kominiarczuk Kino międzywojenne po roku 1989

12:15–12:45 Anna Łebkowska Dwudziestolecie, którego nie było. Alternatywne historie Polski w prozie Jacka Dukaja

 

12:45–13:15 dyskusja

 

13:15–14:00 przerwa

 

14:00–14:30 Piotr Słodkowski Transformatywna siła dziedzictwa. Międzywojenna awangarda artystyczna na wystawach Muzeum Sztuki w Łodzi

14:30–15:00 Marcos Silber The transference of interwar Poland’s popular culture to Israel and its rediscovering in the last decades

15:00–15:30 Halina Goldberg Wygnani mistrzowie i panteon w cieniu: rozważania nad miejscem Żydów w historiografii muzyki polskiej

15:30–16:00 Eugenia Prokop-Janiec Długie dwudziestolecie. Przestawianie zwrotnic dziejów w twórczości Ziemowita Szczerka

16:00–16:30 Dyskusja i zamknięcie