Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obmyślanie Dwudziestolecia na nowo. Dziedzictwo Drugiej Rzeczpospoli-tej po r. 1989

Obmyślanie Dwudziestolecia na nowo. Dziedzictwo Drugiej Rzeczpospoli-tej po r. 1989

Zapraszamy na konferencję  Obmyślanie Dwudziestolecia na nowo. Dziedzictwo Drugiej Rzeczpospolitej  po r. 1989 zorganizowaną w ramach grantu „grupy robocze” POB HERITAGE IDUJ. Punktem wyjścia dla naszych badań była  zintensyfikowana w ciągu ostatnich ponad 30 lat obecność Dwudziestolecia, widoczna zwłaszcza w sztuce, literaturze, filmie, teatrze, plastyce, muzyce, praktykach wystawienniczych i kulturze – m. in. popularnej. W sposobach wytwarzania reprezentacji tej epoki splatają się: afektywna pamięć i ideologiczna krytyka, inwencja i nastawienie rekonstrukcyjne, dekonstruowanie bądź też odwrotnie potwierdzanie istniejących stereotypów, wielowersyjność, a także przekształcanie namysłu nad modernizmem. Wystąpienia konferencyjne koncentrują się również na zainteresowaniu czasami II Rzeczpospolitej widocznym w naukach humanistycznych, zwłaszcza w historii, badaniach literackich i językoznawczych. W mniejszym stopniu zajmuje nas polityczny i społeczny wymiar tego zjawiska, choć zdajemy sobie sprawę z jego znaczenia.

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2022 r. na platformie Zoom. Godzina rozpoczęcia 9:30.  

Link do spotkania 

Identyfikator spotkania: 843 3919 8609

Kod dostępu: 458014

 

                                               Anna Łebkowska, Eugenia Prokop-Janiec

Program Konferencji

 

9:30–9:45 Otwarcie konferencji przez Prodziekana Wydziału Polonistyki dr hab. Tomasza Bilczewskiego, prof. UJ

9:45–10:15 Anna Łebkowska, Eugenia Prokop-Janiec Obmyślanie Dwudziestolecia na nowo. Dziedzictwo Drugiej Rzeczpospolitej po roku 1989 – wstępne rozpoznania

10:15-10:45 Andrzej Chojnowski Druga Rzeczpospolita – autoportret

10:45–11:15 Renata Przybylska II Rzeczpospolita i feminatywa

11:15–11:45 Katarzyna Fazan Dwudziestolecie teatralne od-nowa. (Demontaże i rewizje na przykładzie Sprawy Dantona z 2008 roku)

11:45–12:15 Katarzyna Czajka-Kominiarczuk Kino międzywojenne po roku 1989

12:15–12:45 Anna Łebkowska Dwudziestolecie, którego nie było. Alternatywne historie Polski w prozie Jacka Dukaja

 

12:45–13:15 dyskusja

 

13:15–14:00 przerwa

 

14:00–14:30 Piotr Słodkowski Transformatywna siła dziedzictwa. Międzywojenna awangarda artystyczna na wystawach Muzeum Sztuki w Łodzi

14:30–15:00 Marcos Silber The transference of interwar Poland’s popular culture to Israel and its rediscovering in the last decades

15:00–15:30 Halina Goldberg Wygnani mistrzowie i panteon w cieniu: rozważania nad miejscem Żydów w historiografii muzyki polskiej

15:30–16:00 Eugenia Prokop-Janiec Długie dwudziestolecie. Przestawianie zwrotnic dziejów w twórczości Ziemowita Szczerka

16:00–16:30 Dyskusja i zamknięcie