Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Anastasia Nabokina

dr Anastasia Nabokina

Kulturoznawczyni, krytyczka sztuki, praktyczka i teoretyczka tańca, tłumaczka z języka rosyjskiego. Autorka artykułów naukowych w monografiach zbiorowych i czasopismach, takich jak „Teksty Drugie”, „Przegląd Kulturoznawczy”, „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka”, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, „Ruch Literacki”. Współredaktorka numeru tematycznego Pamięć gestu. Reżimy ciała w Europie Środkowej i Wschodniej czasopisma „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka” (2018/1). Laureatka stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2021). Kierowniczka grantów NCN Preludium 13 i Etiuda 8. W roku 2023 (kwiecień-czerwiec) na stażu badawczo-dydaktycznym w Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für russische Kultur, Ruhr-Universität Bochum. Naukowo zajmuje się kulturą taneczną w perspektywie historii intelektualnej. Interesuje się również historią i antropologią ciała, psychoanalizą, psychologią twórczości oraz dwudziestowieczną awangardą. Jej pozycja badawcza sytuuje się na styku praktyki i teorii.

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (2012) oraz Moskiewskiej Akademii Choreografii (1990). W latach 1996-2010 pierwsza solistka Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Współpracowała z takimi artystami jak Mats Ek, Natalia Makarova, Cynthia Harvey, Ana Laguna, Vladimir Vasiliev, Yury Grigorovich, Andrzej Glegolski, André Prokovsky. Wśród jej dokonań są główne role w spektaklach Jezioro Łabędzie, Bajadera, Giselle, Kopciuszek, Córka źle strzeżona, A Sort Of, Dziadek do orzechów, Śpiąca królewna. Dyplomantka III-go Międzynarodowego konkursu im. Rudolfa Nureyeva w Budapeszcie (1998), wyróżniona przez Ministra kultury RP „Za upowszechnianie sztuki tańca” (2003). Zajmuje się również działalnością popularyzatorską. Z prelekcjami występowała na międzynarodowym festiwalu tańca The Musical Movement Day (2020) oraz w programie towarzyszącym wystawie GAKhN DISPLACED, zorganizowanej przez Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für russische Kultur, Ruhr-Universität Bochum we współpracy z Goethe-Institut (2021). W latach 2011-2015 jako krytyczka sztuki współpracowała z czasopismami „Teatr”, „Obieg”, „Przekrój”.

––

Researcher and academic teacher at the Anthropology of Literature and Cultural Studies Department at the Faculty of Polish Studies, Jagiellonian University in Cracow, Poland. In 2023 (April-June) visiting researcher at Seminar für Slavistik/ Lotman-Institut für russische Kultur, Ruhr-Universität Bochum. Research focus: dance studies, cultural analysis, history and anthropology of the body, psychoanalysis, psychology of creativity, Russian and European avant-garde. Published articles in academic journals, such as "Teksty Drugie", "Przegląd Kulturoznawczy", "Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka", "ACADEMIA: Танец.  Музыка. Театр.  Образование", "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura”, "Ruch Literacki". Author of the book The desire to dance. The Art of Movement in the culture of the Russian Silver Age and its psychoanalytic contexts, IBL PAN, Warsaw 2023. Head of the research project ‘Art of Movement and Psychoanalysis in Russia in the context of the Silver Age and the Avant-garde, 1904-1930’ (Preludium 13, Polish National Science Centre, 2017-2022); ‘Art of Movement and Psychoanalysis in the culture of the Russian Silver Age until the year 1930’ (Etiuda 8, Polish National Science Centre, 2020-2022). Awarded by Minister of Education and Science of Poland (2021), Minister of Culture of Poland (2003). Diploma of the 3rd International Rudolf Nureyev Ballet Competition (1998).

In 1996-2010 Nabokina worked as a dancer at the Teatr Wielki - Polish National Opera in Warsaw, where she collaborated, inter alia, with Mats Ek, Cynthia Harvey, Ana Laguna, Natalia Makarova, Andrzej Glegolski, Yury Grigorovich, André Prokovsky. In 2011-2015, as an art critic, Nabokina collaborated with the magazines "Teatr", "Obieg", „Przekrój".

 

ORCID

 

Monografia / Book

Pragnienie tańca. Sztuka ruchu w kulturze rosyjskiego srebrnego wieku i jej konteksty psychoanalityczne [The desire to dance. The Art of Movement in the culture of the Russian Silver Age and its psychoanalytic contexts], IBL PAN, Warszawa 2023.

 

Publikacje w języku polskim / Selected publications in Polish

„Mitu nie zdradzajcie”. Modernistyczna koncepcja tańca w eksperymentach studia „Heptachor” [“Don’t betray the myth”: Modernist dance and the avant-garde studio Heptachor in the memoirs of its co-founder Stephanida Rudneva], „Ruch Literacki”, 3 (378)/2023

Grać – wychowywać – leczyć. Przyczynek do genezy XX-wiecznej terapii teatrem i tańcem [Play, Educate, Treat: About the Genesis of Twentieth-Century Drama and Dance Therapy], „Teksty Drugie”, 6/2022

Wchodzenie w ducha rzeczy [Getting into the spirit of things], „Teksty Drugie”, 1/2022

Poetyka intymności. Psychoanalityczne inspiracje w tańcu rosyjskim na początku XX wieku [The poetics of intimacy: psychoanalytical inspirations in Russian dance in the early 20th century], „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka”, 4 (111)/2020

Po co taniec? [Why Dance?], „Teksty Drugie”, 2/2020

Teatr jako katastrofa vs. teatr jako gest. Refleksja teatrologiczna w Rosyjskiej Akademii Nauk Artystycznych w latach 1921-1930 [Theater as a disaster vs. theater as a gesture. Theatrological reflection at the Russian Academy of Artistic Sciences, 1921-1930], w: Kultury w ruchu. Migracje, transfery, epistemologie, red. R. Koschany, M. Michałowska, J. Ostrowska, A. Skórzyńska, Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM, Poznań 2019

Tańcząc w ciemnościach. Rosyjska kultura nieoficjalna w warunkach totalitaryzmu na przykładzie studia „Heptachor” [Dancing in the darkness: Russian non-official culture in the conditions of totalitarism on the example of the dance studio "Heptachor"], „Przegląd Kulturoznawczy”, 1 (39)/2019

„Ruch muzykalny” jako ucieleśnienie afektu i metoda wychowania człowieka. Taniec i psychoanaliza na początku XX wieku w Rosji ["Musical movement" as the embodiment of affect and method of education: dance and psychoanalysis at the beginning of the twentieth century in Russia], „Studia de Cultura”, 11(2)/2019

Pamięć ciała [Introduction: memory of the gesture], „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka”, 1/2018

Laboratorium ciała: Kasjan Golejzowski i nowy taniec w Rosji na początku XX wieku [Body lab: Kasyan Goleizovsky and the new dance in Russia in the early 20th century], „Kultura Współczesna. Teoria, interpretacje, praktyka”, 1/2018

Wrażliwość obszarów krańcowych. O kobiecym doświadczeniu starzenia się na ekranie [Sensitivity of marginal areas. About women’s experience of ageing on screen], w: (Nie)widzialne kobiety kina, red. M. Radkiewicz, M. Talarczyk, WUJ, Kraków 2018

Poza ramą. Wizerunki kobiet i mężczyzn w Jeziorze łabędzim i Giselle Matsa Eka [Outside the frame. Images of femininity and masculinity in „Swan Lake” and „Giselle” with choreography by Mats Ek], w: Ciało – muzyka – performans, red. J. Mikołajczyk, M. Popczyk, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2017

Mowa ruchów. O dezintegracji cielesnego doświadczenia widza w percepcji tańca zapośredniczonego przez medium filmu [Language of movement. The disintegration of the viewer’s bodily experience in the perception of dance mediated by the film medium], w: Kino, film, psychologia, red. A. Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017

Męskie ciało w fotografii tańca na przykładzie wybranych zdjęć Wacława Niżyńskiego i Michaiła Barysznikowa [The male body in photographs of Vaslav Nijinsky and Mikhail Baryshnikov], w: Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych, red. M. Ziętkiewicz, M. Biernacka, Liber pro Arte, Warszawa 2016

Na styku fotografii i tańca. Ruch, ciało, obraz [At the interface between the Photography and Dance: movement, body, image], w: Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015

Cenzura, płeć, demokracja. Raport o ograniczeniach wolności twórczej w Europie Środkowej i Wschodniej [Censorship, gender, democracy. Report on restrictions on creative freedom in Central and Eastern Europe], Fundacja Heinricha Bölla, Warszawa 2013 (wraz z E. Majewską).

 

Tłumaczenia z języka rosyjskiego / Translations

A. N. Wiesiełowski, O metodzie i zadaniach historii literatury jako nauki, w: Archiwa dyscypliny: historie i teorie nowoczesnej komparatystyki od Herdera do szkoły amerykańskiej, red. T. Bilczewski, A. Hejmej, E. Rajewska, WUJ, Kraków 2022

O. Gawriszyna, Fotografują się w atelier. Reżimy ciała w radzieckiej fotografii studyjnej, „TransMissions: The Journal of Film and Media Studies” 2018, vol.3, no. 1

O. Bułgakowa, Rosyjskie kinociała lat pięćdziesiątych – między „obcym” a „swoim”, „Kultura Współczesna” 1/2018

I. Sirotkina, Szósty zmysł awangardy. Sztuka jako wiedza cielesna, „Kultura Współczesna” 1/2018

 

Publikacje w języku rosyjskim / Selected publications in Russian

Tеатр, пластика, психология: к вопросу о театральной реформе в России начала XX века, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, 2019, nr 2(48)

Хореографическое наследие как архив телесных практик, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, 2019, nr 1(47)

Психология и искусство театра в начале двадцатого века: точки соприкосновения, „Личность и общество”, 2019, nr 4(4)

У источника культуры Серебряного века: музыка и жест, „Культура слова”, 2019, nr 2(3)

„Жизель”, „Лебединое озеро” и „Спящая красавица” Матса Эка как опыт деконструкции классических спектаклей, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, 2018, nr 1 (45)

Между благородством и низменной повседневностью: к вопросу о родословной классического танца и его влиянии на зарождение классической концепции субъекта, „Инновации в науке”, nr 7 (56)

В поисках телесной выразительности. Опыт осмысления творческого наследия К. Я. Голейзовского, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, 2015, nr 4 (40)

Ритм, координация, гармония в культурологии и в подготовке будущих артистов балета. Опыт осмысления педагогического мастерства Г. К. Кузнецовой, „ACADEMIA: Танец. Музыка. Театр. Образование”, 2015, nr 3 (39)

 

Projekty badawcze / Participation in research projects

Nauka o tańcu. Dwie choreologie, projekt w ramach IDUJ WP UJ, 2024, kierownik

Pragnienie tańca. Sztuka ruchu w kulturze rosyjskiego srebrnego wieku i jej konteksty psychoanalityczne, projekt w ramach IDUJ WP UJ, 2022, kierownik

Sztuka ruchu i psychoanaliza w kulturze rosyjskiego srebrnego wieku do roku 1930, 2020-2022, NCN, kierownik

Sztuka ruchu i psychoanaliza w Rosji w kontekście kultury srebrnego wieku oraz awangardy, 1904-1930, 2018-2022, NCN, kierownik

Literatura narodowa wobec nowoczesnej komparatystyki: reprezentacje, interpretacje, translacje, 2013-2018, NPRH, wykonawca

Cenzura, demokracja, płeć, 2013, Heinrich Böll Foundation, wykonawca