Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. U

dr hab. Elżbieta Rybicka, prof. U

Zainteresowania naukowe:

geopoetyka, zwrot przestrzenny, kultura miasta, narracje lokalne i regionalne, humanistyka środowiskowa, kultura w perspektywie performatywnej,

Wybór publikacji

Monografie

Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, Kraków 2014. (Nagroda im. A. Brücknera Polskiej Akademii Nauk)

Modernizowanie miasta. Zarys problematyki urbanistycznej w polskiej literaturze nowoczesnej, Kraków 2003.

Formy labiryntu w prozie polskiej XX wieku, Kraków 2000.

Artykuły

 • Biopolis – przyroda i miasto, „Teksty Drugie” 2018, nr 2.
 • Biopamięć (pomiędzy etnobotaniką a bioregionalizmem), w: Regionalizm literacki: historia i pamięć, red. E. Rybicka, Z. Chojnowski, Kraków 2017.
 • Węgiel, porcelana i praca kobiet, „Herito: dziedzictwo, kultura, współczesność” 2016, nr 25.
 • Wschód wyobrażony. Wokół najnowszej prozy Andrzeja Stasiuka, „Przegląd Humanistyczny” 2015, nr 4.
 • Krajobraz kulturowy. Między ideologiami a działaniami, w: Więcej niż obraz, red. E. Wilk, A. Nacher, M. Zdrodowska, E. Twardoch, M. Gulik, Gdańsk 2015.
 • Relacje centro-peryferyjne a polityka konstruowania  tożsamości regionalnej, w: Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. W. Browarny, D. Lisek-Gębal, E. Rybicka, Kraków 2015.
 • „Prześniona rewolucja” na peryferiach. Przypadek Sokrata Janowicza, w: Sokrat Janowicz – pisarz transgraniczny. Studia, wspomnienia, materiały, red. G. Charotyniuk-Michiej, K. Sawicka-Mierzyńska, D. Zawadzka, Białystok 2014.
 • Przestrzeń (pamięci), w: Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-Wolska, R. Traba, Warszawa 2014.
 • Mapy. Od metafory do kartografii krytycznej, „Teksty Drugie” 2013, nr 4.
 • O możliwościach performatyki miasta, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2012, nr 109/110.
 • Miejsce, pamięć, literatura (w perspektywie geopoetyki), „Teksty Drugie” 2008, nr 1-2.
 • Od poetyki przestrzeni do polityki miejsca. Zwrot topograficzny w badaniach literackich, „Teksty Drugie” 2008, nr 4. (przekład hiszpański: De la poetica del espacio a la política del lugar: El viraje topográfico en las investigaciones literarias, “Criterios” 2011, nro 37; przekład ukraiński: Від поетики простору до політики місця. Топографічний поворот у літературних дослідженнях, „Eidos.  Historiographic Almanac”, Issue 7, Kyiv 2013; przekład angielski: From a Poetics of Space to a Politics of Place: The Topographical Turn in Literary Studies, in: From Modern Theory to a Poetics of Experience. Polish Studies in Literary History and Theory, G. Grochowski, R. Nycz (eds.), Peter Lang: Frankfurt am Mein 2014.

 

PROJEKTY BADAWCZE

 • Geopoetyka. Przestrzeń i miejsce we współczesnych teoriach i praktykach literackich, 2011-2013, MNiSW, kierownik;
 • Miasto w sztuce - sztuka miasta. Analiza kulturowa przestrzeni miejskiej na przełomie XX i XXI wieku, 2007-2010, MNiSW, wykonawca;
 • Kulturowa teoria literatury Cz. 2. Poetyki i interpretacje, 2008-2010, MNiSW, wykonawca;
 • Modi Memorandi. Interdyscyplinarny leksykon terminów pamięci zbiorowej, 2011-2014, NCN, wykonawca;
 • Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, 2010-2014, NCBiR, wykonawca;
 • Nowy regionalizm w badaniach literackich: tradycja i nowe orientacje, 2014-2017; NCN, główny wykonawca;
 • Topo-Grafie: miasto, mapa, literatura, 2014-2016, NPRH, wykonawca;

 

Profil Google Scholar

Kontakt: elzbieta.rybicka@uj.edu.pl