Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dr hab. Jakub Momro

Dr hab. Jakub Momro

Jakub Momro (1979), prof. na Wydziale Polonistyki, filozof, literaturoznawca, eseista i tłumacz (m.in. J. Derrida, P. Lacoue-Labarthe, J.-L. Nancy, J. Kristeva, R. Barthes, P. Szendy). Opublikował monografię o Samuelu Becketcie, Literatura świadomości. Samuel Beckett – podmiot – negatywność (Universitas, 2010, seria „Horyzonty Nowoczesności”, Literature of Consciousness. Samuel Beckett – Subject – Negativity, Peter Lang 2015, studium Widmontologie nowoczesności. Genezy (IBL PAN, 2014, seria „Nowa Humanistyka”), Ucho nie ma powieki. Dźwiękowe sceny pierwotne (WUJ, seria „Hermeneia”). Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego dwumiesięcznika „Teksty Drugie” oraz Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Nowa Humanistyka”. Stypendysta m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, laureat konkursu NCN FUGA (staż w IBL PAN), kilkukrotny stypendysta FNP, programu MIRA (Université Stendhal, Grenoble). Laureat m.in. nagrody naukowej tygodnika „Polityka” oraz nagrody miesięcznika „Literatura na Świecie”. Obecnie przygotowuje książkę zatytułowaną Protokoły osobliwości, poświęconą problemowi przygodności we współczesnej kulturze i różnych przestrzeniach wiedzy. Pracuje również nad dwoma projektami: pierwszy dotyczy politycznego i epistemologicznego wymiaru wyobraźni w nowoczesności i współczesności, drugi – zatytułowany Przeciw pamięci – stanowi próbę ujęcia historii naturalnej radykalnej nowoczesności.

 

email: jakub.momro@uj.edu.pl