Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Jerzy Franczak

dr hab. Jerzy Franczak

Dr hab. Jerzy Franczak – pisarz, eseista, literaturoznawca. Był redaktorem naczelnym kwartalnika „Nowy Wiek” (1999-2006), redagował też „Książki w Tygodniku" – dodatek do „Tygodnika Powszechnego" (2010-2018). Współpracował z TVP Kultura, gdzie współprowadził program o nowościach książkowych „Czytelnia” (2007-2011). Laureat stypendiów „Polityki” (2003), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2003-2004) i MNiSW (2011-2014) oraz nagród Krakowska Książka Miesiąca (2008), Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską (2008). Autor opracowania krytycznego dziesięciotomowej edycji pism Witolda Gombrowicza (Wydawnictwo Literackie, 2010-2013). Opublikował zbiory opowiadań i powieści (Przymierzalnia – 2008; Nieludzka komedia – 2009; Da capo – 2010; NN –  2012, Sainte-Fabeau – 2017,  Eksplozja – 2022) oraz książki eseistyczne (m.in. Grawitacje  - 2007, Teraz opowiem wam wszystko – 2022). Interesuje się filozofią literatury, antropologią nowoczesności i historią kultury XX wieku. Zajmował się m.in. Wielką Awangardą, katastrofizmem i postapokaliptyką, zagadnieniami kultury ludowej i zwrotu chłopskiego, problematyką oporu kulturowego i kontrkultury.

Wybrane publikacje naukowe:

KSIĄŻKI

Maszyna do myślenia. Studia o nowoczesnej literaturze i filozofii, TAiWPN Universitas, Kraków 2019.

Niepoczytalne, Wydawnictwo Libron, Kraków 2019.

Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury, Instytut Badań Literackich, Warszawa 2017.

Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej, TAiWPN Universitas, Kraków 2007.

Rzecz o nierzeczywistości. „Ferdydurke" Witolda Gombrowicza i „Mdłości" Jean-Paul Sartre'a, TAiWPN Universitas, Kraków 2003.

 

ARTYKUŁY

Nowoczesne czasy. Programowanie polskiego futuryzmu, „Teksty Drugie” 2022, nr 2.

Komunistyczny bank gniewu. „Palę Paryż” Brunona Jasieńskiego w perspektywie tymotycznej, „Ruch Literacki” 2022, nr 2.

Ksenologie ludowe, w: Sztuka inwencji. Ryszarda Nycza praktykowanie humanistyki: rozmowy, inspiracje, kontynuacje, red. J. Franczak, T. Kunz, Kraków 2021.  

J. M. Coetzee i sztuka przemian. „Życie i czasy Michaela K” w perspektywie antropotechnicznej, „Wielogłos” 2021, nr 2.

Latentna katastrofa epoki atomu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2021, LXIV, z. 1.

„Dead-wall reveries”. Przypadek kopisty z Wall Street, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2021, nr 2 (18).

Postapokaliptyka. Rekonesans badawczy, „Teksty Drugie” 2020, nr 1.

Barometr pani Aubain, „Forum Poetyki” 2019, nr 15-16.

Odzyskiwanie awangardy. Momenty polityczne Donalda Barthelme’ego, „Czas Kultury” 2018, nr 2.

Recytacje, „Życie. Instrukcja”, Warszawa 2017.

Czujność, czułość, „Wielogłos” 2016, nr 4 (30).

„Szczęśliwe połączenie śmieci i cmentarzy”. Powieść, archiwum i Miejsce Pamięci w Bełżcu, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2015, nr 3.

Dziki Zachód, dziki Wschód. Western a sprawa polska, „Przestrzenie Teorii” 2015, nr 24.

Równość, wielość, obojętność. Jacques Rancière czyta „Panią Bovary”, „Ruch Literacki” 2015, nr 5.

Śmierć kultury chłopskiej. Scenariusze żałobne Edwarda Redlińskiego, w: Widnokręgi literatury – wielogłosy krytyki. Prace ofiarowane Profesor Teresie Walas, red. T. Kunz, A. Łebkowska, R. Nycz, M. Popiel, Kraków 2015.

Archipelag Pereca, „FA-art” 2014, nr 1-2 (95-96).

Maszyny antropologiczne w dramatach Różewicza, w: Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, red. T. Kunz i J. Orska, Kraków 2014.

Operacja „Kronos”, w: Zamieranie fikcji, red. M. Ładoń i G. Olszański, Katowice 2014.

W poszukiwaniu utraconej bezczelności. „Ferdydurke” i cynizm, w: „Przestrzenie Teorii” 2013, nr 20.

Jacques Rancière: historia literatury i polityka, w: „Teksty Drugie” 2012, nr 3.

Literatura i władza. Rekonesans, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

Szaleństwo i literatura. Wokół „Obłędu” Jerzego Krzysztonia, w: Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.

Mise en abyme. O «Labiryncie» Adama Ważyka, w: Interpretować dalej. Najważniejsze książki poetyckie lat 1945-1989, red. A. Kałuża, A. Świeściak, Kraków 2011.

„Podwojona obcość”. Proza Zbigniewa Kruszyńskiego, w: Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red. J. Jarzębski, J. Momro, Kraków 2011.

Suma przekroczeń. Proza Dariusza Bitnera, w: Ćwiczenia z rozpaczy. Pesymizm w prozie polskiej po 1985 roku, red. J. Jarzębski, J. Momro, Kraków 2011.

Towar, fetysz, symulakrum? Dzieło literackie w rzeczywistości rynkowej, „Recykling idei” 2011, nr 3.

Szaleństwo i literatura. Wokół „Obłędu" Jerzego Krzysztonia, „Teksty Drugie” 2010, nr 3.

Od determinacji do dystynkcji. Przemiany socjologii literatury, „Wielogłos” 2010, nr 1-2.

Na śmierć i chwalebne zmartwychwstanie opowieści. Apokalipsa buffo Stefana Themersona, w: Narracje po końcu (wielkich) narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…, red. H. Gosk. A. Zieniewicz, Warszawa 2007.

Przemysł kulturowy czy symulacja?, „Kresy” 2007, nr 3.

Schulz: klasyczny i (po)nowoczesny, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2007, nr 2.

Księga i „Księga", „Wielogłos” 2007, nr 1.

U źródeł nowoczesnej metafikcji. Rzecz o „Pałubie" Karola Irzykowskiego, „Tekstualia” 2007, nr 1.

O trupie. Walka perspektyw w „Biesiadzie u Hrabiny Kotłubaj" Witolda Gombrowicza, „Tekstualia” 2006, nr 2.

Bankructwo nadrealności. Gombrowicz vs. Breton, „Kresy” 2006, nr 3.

Imiona obcości (Witold Gombrowicz, Pamiętnik Stefana Czarnieckiego), „Ruch Literacki” 2006, nr 4-5.

„Sny Marii Dunin" Karola Irzykowskiego jako świadectwo nowoczesnego doświadczenia, „Teksty Drugie” 2006, nr 3.

Zerwany kont(r)akt. Wokół wizji modernizmu George'a Steinera, „Ruch Literacki” 2005, nr 1; przedruk w: Idee i myśliciele. Społeczne i medialne aspekty filozofii, red. I. S. Fiut, Kraków 2005.

Rozbiórka chaosu. Gombrowicz i wyrażanie natury, w: Stulecie Gombrowicza, pod red. Z. Kruszewskiego i A. Kansego, Płock 2004.

Drewniany język. Kino Korei Północnej, w: Nowe Nawigacje II, red P. Kletowski i P. Marecki, Kraków 2003.

Le lingue straniere della poesia giovane, w: Cinque Letterature Oggi. Atti del Convegno Internazionale, Udine 2002; przedruk w: “Semicerchio” 2005, XXXII-XXXIII.