Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Joanna Szewczyk

dr Joanna Szewczyk

asystentka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, prowadzi zajęcia „Literatura w perspektywie antropologii kultury”, „Problemy kultury współczesnej”, „Narracje herstoryczne w prozie polskiej po 1989 roku”, „Histerie, melancholie, transgresje. Reprezentacje kobiecego szaleństwa w literaturze i sztuce”. Zajmuje się antropologią literatury, feministyczną krytyką literacką, XX-wieczną powieścią historyczną, historią kobiet, literaturą XX i XXI wieku. Laureatka programu Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, autorka książki Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego (2017). Publikowała m.in. w „Ruchu Literackim”, „Wielogłosie”, „Autobiografii”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”. Opiekunka Koła Naukowego Antropologów Kultury i Literatury i wydziałowa koordynatorka Festiwalu Nauki i Sztuki.

Publikacje:

 

Monografie:

Historiografia i mitologia kobiecości. Powieściopisarstwo Teodora Parnickiego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 471.

 

Artykuły w czasopismach, publikacjach pokonferencyjnych i pracach zbiorowych:

Kilka uwag o narracjach historycznych w prozie polskiej ostatnich lat, „Ruch Literacki” 2019, nr 4, s. 403 – 420.

Siostry Ofelii. O kilku wizualnych reprezentacjach kobiecej melancholii i histerii [w:] Postać w kulturze wizualnej, t. 4. Media, słowa, wizerunki, red. A. Krawczyk – Łaskarzewska, A. Naruszewicz – Duchlińska, M. Cichmińska, Olsztyn 2019, s. 71 – 91.

Lityczna La-lita. O figurze losu Zuzanny Ginczanki, [w:] jak burgund pod światło… szkice o Zuzannie  Ginczance, red. K. Koprowska, S. Papier, R. Sendyka, Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 45 – 52.

Między słowem a ciałem. O somatekstualności „Dzienników z lat osiemdziesiątych” Teodora Parnickiego, „Autobiografia. Literatura, kultura, media” 2015, nr 1 (4), s. 169 – 182. Nieczytelność sygnatury. O pisaniu jak(o) kobieta w literaturze polskiej, „Women Online Writing Journal. Fifteen Shades of Polish Feminism: Literature, Culture and Gender Discources in Polish Academia”, Issue No. 3, September 2014, s. 153 – 179.

Między smutkiem a nadzieją. O powieściopisarstwie Joanny Bator, „Nowa Dekada Krakowska” 2013, nr 6, s. 82 – 90.

Kobiece,  tożsamościowe, tekstowe. Wynaturzenia w prozie Joanny Bator, [w:] Wynaturzenie. Literatura, kultura, język, translatoryka, red. P. Biczkowska et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013, s. 60 – 67.

W sieci historii i fikcji. O pisaniu kobiecej tożsamości w powieści Teodora Parnickiego „Słowo i ciało”, [w:] Wokół zagadnień fikcjonalności, faktualności oraz nowoczesności. red. J. Klausa-Wartacz i A. Cieślak, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2012, seria Biblioteka Literacka „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, t. 64, s. 53 – 67.

Kultura i (mikro)historia. Ciało i tekst. O zasadzie zbliżenia w powieści Teodora Parnickiego Koniec „Zgody Narodów” [w:] Zbliżenie. Literatura – kultura – język – translatoryka, red. I. Fijałkowska-Janiak et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, s. 95 – 102.

Porcelanki [w:] Przewodniczka po Krakowie emancypantek, t. III, pod red. E. Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków 2011, s. 39–55.

Mitobiografia faustyczna jako wtajemniczenie. Narracje inicjacyjne w prozie Hermanna Hessego i Andrzeja Kuśniewicza [w:] Tajemnica w tekstach kultury, s. Wyobraźnia i teksty t. 6, red. A. Borkowski et al.., Stowarzyszenie tutajteraz, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce 2011, seria Wyobraźnia i Teksty t. 6, s. 201–219.

Lustro wody, oko bogini. O znaczeniu odbicia dla kreacji mitu tanatycznego w „Lekcji martwego języka” Andrzeja Kuśniewicza [w:] Lustro. Literatura – kultura – język, red. I. Fijałkowska-Janiak et al., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 74 – 81. Herstorie podszyte mitem. O strategiach narracyjnych w prozie Joanny Bator, „Ruch Literacki” 2010,  nr 6, s. 573–587.

Czas i przestrzeń jako figury wyobraźni tanatycznej w poezji Haliny Poświatowskiej [w:] Żywioły wyobraźni poetyckiej XIX i XX wieku, pod red. A. Czabanowskiej-Wróbel i I. Misiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 177 – 190.

 

Eseje recenzyjne:

Trzecie ciało Ofelii [recenzja]: Katarzyna Czeczot, Ofelizm. Romantyczne zawłaszczenia, feministyczne interwencje, Warszawa 2016, „Ruch Literacki” 2018, nr 3.

Antropologia i herstoria  [recenzja:] G. Kubica, Maria Czaplicka: płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna, Kraków 2015, „Ruch Literacki” 2017, nr 2, s. 224 – 229.

Beatrycze i inne. Mity kobiet w literaturze i kulturze, pod red. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej, Gdańsk 2010, „Ruch Literacki”, 2010 nr 4-5, s. 475 – 478.

Narracje po końcu (Wielkich) Narracji. Kolekcje, obiekty, symulakra…, pod red. H. Gosk i A. Zieniewicza, Warszawa 2007, „Ruch Literacki” 2009, nr 4/5, s. 546 – 549.

Kontakt: joanna1.szewczyk@uj.edu.pl