Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Kinga Siewior

dr Kinga Siewior

dr nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, literaturoznawczyni (polonistka i slawistka), adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki, członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci, prowadząca na kierunkach Teksty kultury i Polonistyka antropologiczno-kulturowa. W 2018 roku obroniła pracę doktorską poświęconą przedstawieniom powojennych migracji i dyskursowi Ziemi Odzyskanych. Autorka m.in. monografii Wielkie poruszenie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej (2018) oraz redaktorka tomu Nie-miejsca pamięci. Tom 2. Nekrotopologie (2020). Zajmuje się kulturą polską po 1945 roku w perspektywie badań nad pamięcią, kulturowych teorii przestrzeni oraz polityk i poetyk emocji. Obecnie pracuje nad projektem dotyczącym uczuciowej historii polskiego powojnia. W wolnych chwilach tłumaczy z języka chorwackiego i serbskiego.

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE 

kultury pamięci, powojenna kultura polska i środkowoeuropejska, (post)socjalizm, mobilność kulturowa, kulturowe polityki emocji

 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

(Numer ORCID 0000–0002–6858–233X)

 

Monografie indywidualne:

  1. Wielkie poruszenie. Pojałtańskie narracje migracyjne w kulturze polskiej, Wyd. IBL, Warszawa 2018, s. 518. [seria Nowa Humanistyka]
  2. Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku. O fotografii w polskim reportażu podróżniczym, Universitas, Kraków 2012, s. 236. [seria Modernizm w Polsce]

Monografie pod redakcją:

  1. Nie-miejsca pamięci (2). Nekrotopologie, red. R. Sendyka, A. Janus, K. Jarzyńska, K. Siewior, Wyd. IBL, Warszawa 2020. [seria Nowa Humanistyka]
  2. Głuchy brudnopis. Antologia manifestów awangard Europy Środkowej, red. J. Kornhauser, K. Siewior, WUJ, Kraków 2015, s. 580. [seria Awangarda/Rewizje]

Artykuły (wybór):

  1. PRL: historie intymne, „Teksty Drugie” 2021, nr 5, s. 41-62.
  2. Sondowanie PRL-u: w stronę sensorium historycznego, [w:] Sztuka inwencji: Ryszarda Nycza praktykowanie humanistyki: rozmowy, inspiracje, kontynuacje, red. J. Franczak, T. Kunz, WUJ, Kraków 2021, s. 277-296.
  3. Sygnatury surrealistyczne Bogdana Bogdanovicia, „Porównania” 2021, nr 1, s. 257-283.
  4. Nekrokartografia: topografie i topologie rozproszonej Zagłady, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualne” 2019, nr 25. [online, razem z A. Szczepan]
  5. Ślimak, śrubeczka i śmierć. Reportaż intymny Mariusza Szczygła, „Teksty Drugie” 2019, nr 6, s.42-66.
  6. Ziemie Odzyskane – od geografii wyobrażonej do negatywnego mnemotoposu (prolegomena), [w:] „Ziemie Odzyskane”: w poszukiwaniu nowych narracji, red. E. Kledzik, M. Michalski, M. Praczyk, Wyd. UAM, Poznań 2018, s. 63-98.

 

NAGRODY I STYPENDIA:

 

2020-2023: stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

2021: finalistka Nagrody Literackiej Gdynia za przekład literacki

2021: wyróżnienie w III konkursie Polish Memory Studies Group na najlepszy artykuł z zakresie badań nad pamięcią (za pracę Nekrokartografia: topografie i topologie rozproszonej Zagłady wraz z Aleksandrą Szczepan)

2021: Nagroda Rektora UJ za monografię Nie-miejsca pamięci 2. Nekrotopologie (grupowa)

 

GRANTY I PROJEKTY

 

2023-2025: Potencial Histories of East-Central Europe, H.1.11.2021.5, Platforma badawcza POB Heritage (edycja 2) w ramach Inicjatywy Doskonałości UJ, WP UJ kierowniczka zespołu

2022- 2025: (Nie)przypadkowi turyści. Recepcja XX- i XXI-wiecznej polskiej literatury i kultury wizualnej w Republice Południowej Afryki, 2020/39/B/HS2/02083, NCN (Opus), WF UJ, wykonawczyni.

2016-2019: Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce, 121/NPRH4/H2a/83/2016, NPRH (Rozwój 2a), WP UJ, wykonawczyni

2016-2019: Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production, zadanie badawcze: Awkward Objects Of Genocide. Vernacular Art on the Holocaust and Ethnographic Museums,  grant agreement No. 693857, Horizon 2020: Reflective Society, Komisja Europejska, WP UJ, wykonawczyni

2014-2018: „Literatura Ziem Odzyskanych” (i jej kontynuacje) wobec powojennych doświadczeń migracji i polityk pamięci, 2013/09/N/HS2/02319, NCN (PRELUDIUM), WP UJ, kierowniczka,

2013-2015: Awangarda środkowej i wschodniej Europy – innowacja czy naśladownictwo?, 21H 12 0212 81 , NPRH [2.1], WP UJ, wykonawczyni

 

kontakt: k.siewior@uj.edu.pl