Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Maria Kobielska

dr Maria Kobielska

Adiunktka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, gdzie pracuje od 2015 roku. Współzałożycielka Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ. Naukowo zajmuje się badaniem najnowszej literatury i kultury polskiej w kontekście pamięci, przeszłości i polityki.

W 2017 roku została laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Uczestniczka zespołów grantowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i programu Horyzont 2020, członkini Memory Studies Association i Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. Prowadzi zajęcia z kultury polskiej XXI wieku i poetyki z elementami teorii literatury, a także seminarium licencjackie dla studentów filologii polskiej.

Absolwentka filologii polskiej, filozofii  i kulturoznawstwa, wielokrotna stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i MNiSW, doktorat obroniła w 2014 roku.

Ważniejsze publikacje:

Książki:

Polska kultura pamięci w XXI wieku: dominanty. Zbrodnia katyńska, powstanie warszawskie i stan wojenny, IBL PAN, Warszawa 2016.

Nastrajanie pamięci. Artykulacja doświadczenia w poezji Jerzego Ficowskiego, TAiWPN Universitas, Kraków 2010.

Artykuły:

„Ja tutaj piszę o sobie”. Uwikłania pamięciolożki, „Teksty Drugie” 2017 nr 1, s. 393-404.

Urządzenia do pamiętania, „Studia Kulturoznawcze” 2017 nr 1 (11), s. 55-68.

Zawęźlenia. Historia, pamięć, literatura, „Nowa Dekada Krakowska” 2017 nr 1-2 (29-30), s. 12-18.

Polska właśnie? Artystyczno-humanistyczne laboratorium polskości, [w:] Poczucie narodowe, poczucie patriotyczne, red. D. Rott, Stopka, Łomża 2017, s. 209-223.

Polska pamięć autoafirmacyjna, „Teksty Drugie” 2016 nr 6, s. 358-374.

Muzea do pamiętania, „Herito” 2016 nr 25, s. 178-193 [wraz z wersją angielską: Museums for Remembering, przeł. J. Taylor-Kucia].

Endless Aftershock. The Katyn massacre in contemporary Polish culture, in: Traumatic Memories of the Second World War and After, ed. J. Crouthamel, P. Leese, Palgrave Macmillan Press, 2016, p. 197-219.

Eksperymentalna literatura antropologiczna. Jacek Dukaj i jego tekst-laboratorium, [w:] Projekt na daleką metę. Prace ofiarowane Ryszardowi Nyczowi, IBL PAN, Warszawa 2016 s. 227-236.

Die „Verstoßenen Soldaten“. Embleme eines Erinnerungsbooms, in: Zeitgeschichte-online, Juli 2016, URL:http://zeitgeschichte-online.de/thema/die-verstossenen-soldaten, przeł. M. Albers.

Czy powstanie może być śląskie? Śląski boom muzealny a polska kultura pamięci, [w:] „Didaskalia”, 127-128/2015, s. 102-109.

Muzeum Powstania Warszawskiego: polityka pamięci i powstańcze afekty, [w:] Pamięć i afekty, red. R. Nycz, R. Sendyka, IBL PAN, Warszawa 2014, s. 323-341.

Patterns and Politics. Cultural Memory in Poland after 1989 [w:] Култура/Culture 5/2014, p. 31-40, ISSN 1857-7717 [355.01(438),,1989].

Zderzenie, klincz, impas. Narracje o stanie wojennym w polskiej pamięci kulturowej [w:] „Didaskalia”, 121-122/2014, s. 48-56.

Nowa zabawka literaturoznawcy. Do czego jest nam potrzebna pamięć kulturowa, [w:] Tradycja współcześnie – repetycja czy innowacja, red. A. Jarmuszkiewicz, J. Tabaszewska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, s. 49-59.

Co mówi powstanka? Emancypacja i zależność w najnowszych kobiecych narracjach o powstaniu warszawskim, [w:] Po zaborach, po wojnie, po PRL: polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Universitas, Kraków 2013, s. 171-189.

Czytanie Nory. Appendix, Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2013, s. 189-205.

O konieczności powstania warszawskiego. „Kinderszenen” i „Widma”, „Pamiętnik Literacki” 2013 z. 4, s. 89-113.

Pamięć kulturowa jako konstrukcja. Adaptacje i przetworzenia „Wrońca” Jacka Dukaja, [w:] Opowiedzieć PRL, red. K. Chmielewska i G. Wołowiec, Wyd. IBL PAN, Warszawa 2011, s. 234-247.

„Dlaczego dzieci muszą żyć między Tajemnicami, Strachami i potworami?” Pamięć o stanie wojennym we „Wrońcu” Jacka Dukaja, [w:] Trauma, pamięć, wyobraźnia, red. Z. Podniesińska i J. Wróbel, WUJ, Kraków 2011, s. 83-98.

„Stan wojenny trzeba zrobić” (Jacek Dukaj). Literatura jako przestrzeń polityk pamięci, [w:] Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy – konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Universitas, Kraków 2011, s. 421-436.

Pamięć zbiorowa w centrum nowoczesności. Ujęcie Jeffreya K. Olicka, [w:] „Teksty Drugie”, 2010 nr 6, s. 179-194.

„Złamane pióro eksliterata”? O „Szkicach” Juliana Kaliszewskiego, [w:] „Teksty Drugie”, 2008 nr 6, s. 170-185.