Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Ryszard Nycz

prof. dr hab. Ryszard Nycz

Prof. zwyczajny UJ, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ; prof. zwyczajny IBL PAN. Teoretyk i historyk literatury i kultury. Autor ponad 200 publikacji, w tym 6 książek, promotor 26 doktoratów. 

 l. 2000-2010 członek CKdsS.iT.N.; 2000-2004 czł. Sekcji Nauk o Literaturze KBN; 2004-2010 członek Rady Nauki przy MNiSW; 2010-2012 członek Rady NCN (i przew. Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych, o Sztuce i Twórczości Artystycznej); 2012-2016 org. i kier. pięciu edycji ogólnopolskiej transdyscyplinarnej szkoły letniej dla doktorantów i przew. ogólnopolskiej konferencji kierowników filologicznych studiów doktoranckich; 2014-2016 – przew. NPRH przy MNiSW.  

Obecnie m. in. czł. rzecz. PAN i czł. koresp. PAU, vice-prezes PAN Oddziału w Krakowie( II kadencja 2019-22), członek KNoL i KNoK, przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I PAN (2019-22), czł. Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych PAN (2019-22), czł. Rady Doskonałości Naukowej przy MNiSW (2019-23).

Aktualne funkcje, m.in.: kierownik kulturoznawczych studiów doktoranckich WP UJ; red. nacz. dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (Wyd. IBL PAN); przew. Kom. Red. serii „Horyzonty Nowoczesności” (Wyd. Universitas) oraz serii „Nowa Humanistyka” (Wyd. IBL PAN), współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (Wyd. Universitas) oraz redaktor serii „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (Peter Lang Publ. House); czł. kom. nauk. serii „Testi, Studi e Strumenti”, Ed. La Sapienza, Roma; czł. kom. nauk. czasopisma “Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale”, Venezia; member of the Editorial Board of the series „Polish Studies”, ASP, University of Wisconsin, Madison; czł. Rady Naukowej i czł. kom. red. serii „Biblioteka Narodowa” Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; przew. Rady Naukowej Archiwum PAU i PAN

Nagrody i odznaczenia: nagroda im. A. Brucknera 1994; Nagroda MEN 1998, ZKZ 1998, Medal KEN 2002,  trzyletnie Subsydium Profesorskie FNP (2002-2005), Nagroda Rektora UJ 2003, 2013; Nagroda PRM RP  za wybitny dorobek naukowy 2003; KKOOP 2005; Laur Jagielloński 2015, Nagroda Rektora UJ 2018, Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2018). Doktorat h.c. UO 2008.

Ostatnio opublikowałThe Language of Polish Modernism, transl. by T. Bhambry, Peter Lang 2017; Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii. Pod red. P. Czaplińskiego, R. Nycza oraz D. Antonika, J. Bednarek, A. Daukszy, J. Misuny, Wyd. IBL PAN 2017; Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Wyd. IBL PAN 2017; Odkrywanie zmysłu udziału, „Teksty Drugie” nr 1/2018; The Modernist Formation of Polish Literature, w tomie: Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918. Ed. By T. Trojanowska, J. Niżyńska, and P. Czapliński, with the assistance of. A. Polakowska, Univ. of Toronto Press 2018; Teoria w działaniu. Trzy glosy do współczesnych praktyk teoretycznych w humanistyce, w tomie: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice 22-25 czerwca 2016, pod red J. Tambor, Wyd. UŚ 2018; My, świadkowie, „Teksty Drugie” 3/2018, „Nesigumata asnota” na teksta i „vernostta” na interpretaciata. Za stihotvorenieto na Herbert Pan Kogito razkazava za izkusenieto na Spinoza, „Literaturen Vestnik” tom 27, Sofia 2018, Lengyel posztkolonialis es/vagy posztfuggosegi tanulmanyok, w tomie: Tavolodhatunk-e a birodalomtol? Posztkolonializmus a lengyel irodalomtudomanyban, pod red. Kocsis A., Palfalvi L, Rezbong Kiado 2018.