Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Andrzej Zawadzki, Obraz i ślad

Andrzej Zawadzki, Obraz i ślad

Andrzej Zawadzki, Obraz i ślad,  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014.

Pojęcie „ślad", w różnych znaczeniach i kontekstach, pojawia się coraz częściej we współczesnej humanistyce, zwłaszcza w filozofii, historii i badaniach nad pamięcią.

Niniejsza książka wpisuje się w te dziedziny badań, ale sytuuje zagadnienie śladowości nieco inaczej, a mianowicie w obszarze problematyki reprezentacji. Eksponuje też zagadnienia ontologiczne i epistemologiczne związane z pojęciem śladu, a przede wszystkim z zaznaczoną w tytule relacją śladu i obrazu. Ta zasadnicza relacja — ujęta zarówno w perspektywie historycznej, jak i w kontekście współczesnych dyskusji dotyczących reprezentacji, przedstawienia, mimetyczności — została pokazana w trzech podstawowych wariantach: obrazu bez śladu, obrazu przeciwstawionego śladowi oraz obrazu jako śladu. Książkę kończy apendyks, wskazujący na możliwości wykorzystania filozoficznego potencjału pojęcia „ślad" w estetyce i refleksji nad literaturą.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa.