Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla, red. M. Antosik-Piela, E. Prokop-Janiec

Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla, red. M. Antosik-Piela, E. Prokop-Janiec

Twarzą ku nocy. Twórczość literacka Maurycego Szymla, red. M. Antosik-Piela, E. Prokop-Janiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015.

Maurycy Szymel (1904−1942) − jeden z najwybitniejszych międzywojennych autorów polsko-żydowskich, poeta, prozaik, tłumacz, publicysta. Wydał zbiory wierszy w języku polskim i jidysz: Powrót do domu (1931), Skrzypce przedmieścia (1932), Wieczór liryczny (1935), Mir iz umetik (1936). Współpracował z wielojęzyczną prasą żydowską, między innymi „Chwilą”, „Naszym Przeglądem”, „Nowym Dziennikiem”, „Nowym Głosem”, „Opinią”, „Naszą Opinią”, „Ewą”, „Sterem”, „Szriftn”, „Hajntem”, „Globusem”, „Literarisze Bleter”.

Tom Twarzą ku nocy. O twórczości Maurycego Szymla składa się z dwu części: w pierwszej znalazły się prace poświęcone spuściźnie pisarza, w drugiej – wybór jego utworów w języku polskim i jidysz. Tytuł Twarzą ku nocy przejęty został od samego autora: Szymel zamierzał nadać go jednemu ze swych zbiorów poezji.

Więcej o książce na stronie wydawnictwa.