Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anda Eker, Miłość stracona, red. M. Antosik-Piela, E. Prokop-Janiec

Anda Eker, Miłość stracona, red. M. Antosik-Piela, E. Prokop-Janiec

Anda Eker, Miłość stracona, red. M. Antosik-Piela, E. Prokop-Janiec, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2017.

Tom w niezwykle udany sposób łączy edycję utworów polsko-żydowskiej poetki Andy Eker (1912–1936), publikację rozpraw na temat jej twórczości oraz rekonstrukcję historii rodów Ekerów i Boraków, będącą świadectwem pamięci rodzinnej. Edycja wpisuje się w nurt współczesnych badań historycznoliterackich nakierowanych na przybliżanie czytelnikom literatury bądź niedocenionej, bądź dotychczas niewznawianej i rzadko omawianej. Przypomina mniej znaną twórczość kobiet piszących w dwudziestoleciu międzywojennym i literaturę pogranicza polsko-żydowskiego.


prof. dr hab. Anna Łebkowska

Więcej o książce na stronie wydawnictwa