Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program i przedmioty kierunkowe

Program kierunku Kulturoznawstwo: teksty kultury obejmuje różnorodne zajęcia pozwalające na poznanie kultury nie tylko ogólnopolskiej, ale także kultury światowej, środkowoeuropejskiej,  kultury Krakowa, kultur pogranicza. Soczewką, przez którą przyglądamy się kulturze, są szeroko rozumiane teksty kulturowe  – jako teksty pisane, ale także audialne (muzyka popularna);  mogą nimi być przedmioty wirtualne (hipertekst, gra komputerowa) czy też wizualne (film, obraz, serial), ale również praktyki codzienności (kultura miejska, kulinarna, podróżnicza). Ponieważ kultura jest zjawiskiem dynamicznym i zmiennym, zapraszamy do jej analizy historycznej (grupa zajęć  dotyczących  kultury od starożytności po XXI wiek) oraz nastawionej na aktualność, przyglądając się różnym jej wariantom we współczesności. 

W programie przewidziano  m. in. serie tematyczne:

- przedmioty z zakresu wiedzy o kulturze (Problemy kultury współczesnej, Kultura w perspektywie antropologicznej, Kultura w perspektywie etnologicznej, Filozofia kultury, Socjologia kultury, Komparatystyka kulturowa, bloki Gender, Krytyczna teoria kultury, Kultura eksperymentu)

- przedmioty z obszaru nowych mediów (Kulturowa historia mediów, Kultura i nowe media, Projektowanie nowych mediów, blok Kultura 2.0)

- przedmioty poszerzające  wiedzę o poszczególnych dziedzinach sztuki i kultury (Wprowadzenie do wiedzy o filmie, Podstawy wiedzy o muzyce, Sztuki wizualne, Kultura w perspektywie performatywnej, bloki Kultura popularna, Analiza tekstu kultury, Teatr i dramat, Intermedialność, Wizualność)

Ponadto grupa zajęć o nastawieniu praktycznym (Animacja kultury, Zarządzanie w kulturze, Organizacja wydarzeń kulturalnych, Projektowanie nowych mediów oraz staże w instytucjach kultury) pozwalają zrozumieć pragmatyczny aspekt działań kulturowych oraz przygotowują do przyszłej pracy.

Program kierunku skonstruowany jest tak, by możliwie szybko mógł reagować na  nowe tendencje i zjawiska, dlatego dużą część zajęć stanowią przedmioty do wyboru, powiązane w grupy tematyczne, dające możliwość „mikrospecjalizacji" i  bardziej ukierunkowanego rozwoju zainteresowań – to tak zwane bloki. 

 

Więcej informacji na temat bloków

 

Szczegółowy program i harmonogram studiów znajduje się na stronie Wydziału Polonistyki

Pełny Sylabus dla studiów I stopnia

Pełny Sylabus dla studiów II stopnia