Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski

Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna, red. T. Majewski, Warszawa: WAiP 2009.

Antologia Rekonfiguracje modernizmu. Nowoczesność i kultura popularna stanowi propozycję spojrzenia na wielkomiejską kulturę popularną jako na wytwór zmieniającego się doświadczenia nowoczesności i formę jego aktywnego przepracowywania. Przykładów tej optyki dostarczają zamieszczone artykuły Anne Friedberg, Marshalla Bermana, Miriam Hansen, Bena Singera i Roberta Snydera. Autorzy ci kładą nacisk na instytucje domów towarowych, parków rozrywki, kin i teatrów wodewilowych wytwarzających nowy rodzaj percepcji zmysłowej i nowe formy życia społecznego. Proponują jednocześnie krytyczną analizę wczesno- i późnonowoczesnych porządków wizualnych, powiązaną z odczytaniem kulturowego znaczenia praktyk wczesnego kina, reklamy ulicznej oraz prasy ilustrowanej. Antologię dopełniają artykuły Siegfrieda Kracauera i Gilberta Seldesa z lat 20. minionego wieku - świadectwo intelektualnej ciekawości i sympatii dla niskich rozrywek - otwierające nowe tory dla współczesnej refleksji krytycznej. Uzupełnieniem tomu są także artykuły i komentarze najmłodszej generacji łódzkich socjologów i kulturoznawców, którzy podjęli próbę zastosowania tej perspektywy badawczej na rodzimym gruncie.

Więcej informacji na stronie wydawnictwa.