Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Maria Antosik-Piela, Tożsamość i ideologii. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Maria Antosik-Piela, Tożsamość i ideologii. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020.

Książka napisana przez dr Marię Antosik-Pielę jest, co warto podkreślić, pierwszą tak obszerną pracą dotyczącą zjawiska niemal nieznanego szerszemu gronu odbiorców. W obrębie badań historii i kultury Żydów wschodnioeuropejskiej diaspory należy uznać to dokonanie za innowacyjne i wyróżniające się spośród innych. Badaczka niezwykle rzetelnie zajęła się fenomenem polsko-żydowskiej literatury syjonistycznej. (… ) Precyzyjnie wyznaczone ramy pozwoliły na dokładne określenie pola badawczego, wyodrębnienie najważniejszych zagadnień oraz nadzwyczaj skrupulatną ich analizę. Autorka, nie od dzisiaj zajmująca się zjawiskiem nowoczesnej tożsamości żydowskiej, proponuje czytelnikom nowatorskie spojrzenie na przemiany kulturowe, które dokonały się w przestrzeni wschodnioeuropejskiej diaspory. Książka została napisana klarownym, precyzyjnym językiem, co znakomicie ułatwia jej odbiór.


Z recenzji dr hab. Aliny Molisak

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami publikacji na stronie wydawnictwa