Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Ryszard Nycz - założyciel katedry oraz kierownik katedry - w latach 2000-2022

prof. dr hab. Ryszard Nycz - założyciel katedry oraz kierownik katedry - w latach 2000-2022

Prof. zwyczajny UJ, kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ; prof. zwyczajny IBL PAN. Teoretyk i historyk literatury i kultury. Autor ponad 200 publikacji, w tym 6 książek, promotor 26 doktoratów. 

 l. 2000-2010 członek CKdsS.iT.N.; 2000-2004 czł. Sekcji Nauk o Literaturze KBN; 2004-2010 członek Rady Nauki przy MNiSW; 2010-2012 członek Rady NCN (i przew. Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych, o Sztuce i Twórczości Artystycznej); 2012-2016 org. i kier. pięciu edycji ogólnopolskiej transdyscyplinarnej szkoły letniej dla doktorantów i przew. ogólnopolskiej konferencji kierowników filologicznych studiów doktoranckich; 2014-2016 – przew. NPRH przy MNiSW.  

Obecnie m. in. czł. rzecz. PAN i czł. koresp. PAU, vice-prezes PAN Oddziału w Krakowie( II kadencja 2019-22), członek KNoL i KNoK, przewodniczący Rady Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ, przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału I PAN (2019-22), czł. Kapituły ds. Akademii Młodych Uczonych PAN (2019-22), czł. Rady Doskonałości Naukowej przy MNiSW (2019-23).

Aktualne funkcje, m.in.: kierownik kulturoznawczych studiów doktoranckich WP UJ; red. nacz. dwumiesięcznika „Teksty Drugie” (Wyd. IBL PAN); przew. Kom. Red. serii „Horyzonty Nowoczesności” (Wyd. Universitas) oraz serii „Nowa Humanistyka” (Wyd. IBL PAN), współredaktor serii „Modernizm w Polsce” (Wyd. Universitas) oraz redaktor serii „Cross-Roads. Polish Studies in Culture, Literary Theory, and History” (Peter Lang Publ. House); czł. kom. nauk. serii „Testi, Studi e Strumenti”, Ed. La Sapienza, Roma; czł. kom. nauk. czasopisma “Annali di Ca’ Foscari. Serie occidentale”, Venezia; member of the Editorial Board of the series „Polish Studies”, ASP, University of Wisconsin, Madison; czł. Rady Naukowej i czł. kom. red. serii „Biblioteka Narodowa” Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; przew. Rady Naukowej Archiwum PAU i PAN

Nagrody i odznaczenia: nagroda im. A. Brucknera 1994; Nagroda MEN 1998, ZKZ 1998, Medal KEN 2002,  trzyletnie Subsydium Profesorskie FNP (2002-2005), Nagroda Rektora UJ 2003, 2013; Nagroda PRM RP  za wybitny dorobek naukowy 2003; KKOOP 2005; Laur Jagielloński 2015, Nagroda Rektora UJ 2018, Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2018). Doktorat h.c. UO 2008.

Ostatnio opublikowałThe Language of Polish Modernism, transl. by T. Bhambry, Peter Lang 2017; Nowa humanistyka. Zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii. Pod red. P. Czaplińskiego, R. Nycza oraz D. Antonika, J. Bednarek, A. Daukszy, J. Misuny, Wyd. IBL PAN 2017; Kultura jako czasownik. Sondowanie nowej humanistyki, Wyd. IBL PAN 2017; Odkrywanie zmysłu udziału, „Teksty Drugie” nr 1/2018; The Modernist Formation of Polish Literature, w tomie: Being Poland. A New History of Polish Literature and Culture since 1918. Ed. By T. Trojanowska, J. Niżyńska, and P. Czapliński, with the assistance of. A. Polakowska, Univ. of Toronto Press 2018; Teoria w działaniu. Trzy glosy do współczesnych praktyk teoretycznych w humanistyce, w tomie: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy. VI Światowy Kongres Polonistów. Katowice 22-25 czerwca 2016, pod red J. Tambor, Wyd. UŚ 2018; My, świadkowie, „Teksty Drugie” 3/2018, „Nesigumata asnota” na teksta i „vernostta” na interpretaciata. Za stihotvorenieto na Herbert Pan Kogito razkazava za izkusenieto na Spinoza, „Literaturen Vestnik” tom 27, Sofia 2018, Lengyel posztkolonialis es/vagy posztfuggosegi tanulmanyok, w tomie: Tavolodhatunk-e a birodalomtol? Posztkolonializmus a lengyel irodalomtudomanyban, pod red. Kocsis A., Palfalvi L, Rezbong Kiado 2018.